Panther.fi

Laverda Lb 125 Sport. Katso YOUTUBE.
Vuosimalli:-1985
Hinta:2000
Tiedot:Hieno. Katso YouTube :Laverda lb 125 sport vol.1
Laverda  Lb 125 Sport. Katso YOUTUBE.

Takaisin